Dutari Street Couture – Chuyên cung cấp Sneaker và quần áo từ USA. Dutari mong muốn mang 1 phần thế giới streetwear từ Mỹ về Việt Nam.